logo archit-wroc.pl

Firma   Architektoniczno -  Reklamowa

ul. Królowej Marysieńki  3/9

5 1 - 2 0 0   W R O C Ł A W

N I P  8 9 5  1 0 1   6 6   5 4

A R C H I T

proj. bez ograniczeń

w   s p e c j a l n o ś c i

a r c h i t e k t o n i c z n e j

t e l.    + 48  71 / 34 54 281

kom.   + 48     606 436 288

 

 

a r c h i t e k t

 

Zbigniew Hass

 

 

Firma ARCHIT działa na rynku od roku 1992 i świadczy usługi w zakresie projektowania architektoniczno-budowlanego w szerokim rozumieniu tego słowa.

 

Podejmuję się tematów wielobranżowych o szerokim spektrum trudności - od prostych obiektów małej architektury i zagospodarowania terenu, poprzez budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne, po obiekty o skomplikowanej technologii i funkcji handlowej, oświatowej, sportowej, służby zdrowia i przemysłowej. Do każdego tematu podchodzę z pełnym zaangażowaniem i oddaniem.

 

Wieloletnie doświadczenie pozwala mi na wykonywanie moich zobowiązań wobec klienta w sposób profesjonalny i odpowiedzialny oraz gwarantujący rzetelną i terminową realizację wszystkich zleceń. Staram się, by efekt końcowy mojej pracy spełniał wszystkie oczekiwania zleceniodawcy.

Aby sprostać wymaganiom rynku oraz dynamicznie rozwijającej się branży budowlanej systematycznie pogłębiam swoją wiedzę oraz doskonalę własne umiejętności.

 

Zapraszam do skorzystania z moich usług,

 

o mnie

Jestem absolwentem Politechniki Wrocławskiej.

Pracę magisterską na Wydziale Architektury, której promotorem był prof. Stanisław Medeksza, obroniłem 13 grudnia 1990r.

czytaj dalej

archit-wroc@o2.pl

+48  606 436 288

+48  71 34 54 281

UWAGA

witryna wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych